An bhéarthóg - Seán Mac an Déisigh


Recording: [Download audio file] [Download AIFF audio file (of processed ‘user’ version)] [Download AIFF audio file (of archive version)]

Transcript

Is maith gur (éiríos) féin ar maidin
Cé a fuaigh thart ach (...) (mbéaróg),
(...) sciob siad (fé)(...),
(Thug ar fad í) go cuan Bhinn Éadain.
(D'fhágainn aifreann aige dhá héileamh)
Tharraing amach a sheanleabhar Ghaeilig
A bhfuil dá (hiarradh) agus dá shéanadh
Nach ndeachaigh (ár seanduine arís ina n-éanlaith)
Go Loch na Cróine m(...) ar éanlaith,
(...) is má tá sí in Éirinn.
(Dhá) (...) (na máthair ní rabh) (...) (éadaí),
Ní rabh sí anois le (aon bhliain déag ann)
Fuaigh sí go halt a chabhrú na n-éanlaith
Is léir ba mheasa is aici atá béaróg.
Nuair a fuaigh mé ansin ní bhfuair mé ann
Ach Préachán Acaill a (...).
"Pill abhaile," arsa Préachán Acaill, "agus lig mo scéalta.
Tá sé anois ag Marcas Ó hÉalaí
(Criostóir Jack in aigne an ) (...)léanaigh."
(...) a chuid cleachta agus (...) ag an tsaol seo,
(...) ná ag sagart ar féasta,
(Bean an tí chailleach ar casadh ár mbéaróg),
Bhéarfadh sí sinn ag (...) (bachall) agus an Bíobla
Nár leag sí a lámh is a gas ar bhéaróg,
'S mór an náire (...) léithe.
Ghluaiseas orm go haigeanta (fagharach),
Nocht a dlaoi i gclár m'éadain
Nó gur chaith tú isteach mé i gcúirt (...) na Néallach.
Fuaireas cábla (crábán) gléastaí,
Fuaigh sé ar fánaí, sé atá (glégeal),
D'fhan sé romham ar bhord na sléibhe.
(Torlach) (...) ba chóir duit féin
Is ní thiocfadh leis dul agus (...) scéal dom.
Ghearr sé bata agus bhuail dá héadan
Agus chaitheadh sé anall ar (fhleasc an) (...) ann,
Muise, más ag iarraidh ciste a tháinig tú 'un ' tsaoil seo,
Dhá mbeinn thall agus bhuailfinn (méar) ort,
Bhainfinn an tsúil, an tsrón nó an béal dhaot.
(Gaibhimsa pardún agus beidh mé séanta),
Ní thiocfaidh mé aríst (...) go géar liom.

Ghluaiseas orm amach fá Bhearna,
Léimte baolach, léimte (bálach),
(Ba bhreátha bheith a chodladh) ná bheith i láthair.
Chuir mé éadaí uilig (sa mháille),
Agus ar deireadh (bhí mé) (...).
Casadh fear a (...)lá dhom,
D'fhan sé agam go ndeachaigh sí thart
Le (orlach) mór na sráide,
(...) (na bhfaoistin) uirthi mar gharda,
Ach sé mo léan géar ní bheidh (...).
Ach mur' dtugann an urnaí bheannaithe(...) (craithe),
Thug mo bheansa féin na (bra)(...)
Ach ní thiocfadh sí (...) námhaid.
Chuaigh Bean Uí Eadhra ag (Bean Uí Shiúrdain),
Chuir sí sin go Béal an Átha í,
Ag an (mbruíon shalaigh) piocadh plú(...) in aice láimhe,
Ní bhfaighinn aon seilg gan (...)
Thug mé mo dhuine leis féin an lá sin
Go (mbeinn) (...) (a bhí sa) láthair.
Ní bhfaighinn aon seilg (...) (sáití),
Cloigeann (...) agus (aghaidh) in airde,
Thug mé mo (dhuine) leis féin an lá sin
Go mba í an (...) (a bhí sa) láthair,
Thug mé abhaile í is lig sí dhá éan déag amach sa ngarraí
Is nár dheas (...) i measc na bpáistí.

Translation

Translation in hand. Aistriúchán go Béarla idir lámha.

Commentary

Commentary note in hand.

Title in English: The crayfish (?)
Digital version published by: Doegen Records Web Project, Royal Irish Academy

Description of the Recording:

Speaker: Seán Mac an Déisigh from Co. Sligo
Person who made the recording: Karl Tempel
Organizer and administrator of the recording scheme: The Royal Irish Academy
In collaboration with: Lautabteilung, Preußische Staatsbibliothek (now Lautarchiv, Humboldt-Universität zu Berlin)
Recorded on 11-09-1930 at 12:00:00 in University College, Galway. Recorded on 11-09-1930 at 12:00:00 in University College, Galway.
Archive recording (ID LA_1125g1, from a shellac disk stored in Galway) is 02:51 minutes long. Archive recording (ID LA_1125g1, from a shellac disk stored in Galway) is 02:51 minutes long.
User recording (ID LA_1125g1, from a shellac disk stored in Galway) is 02:48 minutes long. User recording (ID LA_1125g1, from a shellac disk stored in Galway) is 02:48 minutes long.