Foireann an Tionscadail

Príomhthaighdeoir: An tOllamh Jane Conroy, MRIA, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Bainisteoir Tionscadail: Siobhán Fitzpatrick, Leabharlannaí Acadamh Ríoga na hÉireann.

Taighdeoir Iardhochtúireachta agus, ó 2011, Comhairleoir: An Dr Eoghan Ó Raghallaigh, Roinn na Nua-Ghaeilge, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.

Comhpháirtí Ollscoile: An tOllamh Ruairí Ó hUiginn, Roinn na Nua-Ghaeilge, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.

Intéirnigh Iarchéime 2009-11:

 • Dáithí de Mórdha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
 • An Dr Billy Mag Fhloinn, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
 • An Dr Conchúr Mag Eacháin, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste
 • Hannah Ní Bhaoill, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
 • An Dr Síle Ní Mhurchú, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
 • Seán Ó Cathasaigh, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad
 • Liam Ó Conchubhair, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

Intéirnigh Fochéime 2012-14:

 • Siobhán Barrett, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad
 • Líadan Ní Chearbhaill, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad

Forbairt Theicniúil – Fhaireachlann na nDaonnachtaí Digiteacha (DHO):

 • Paolo Battino
 • Shawn Day
 • Don Gourley
 • Kevin Hawkins
 • An Dr Faith Lawrence
 • Niall O'Leary
 • Dot Porter
 • An Dr Susan Schreibman
 • An Dr Bruno Voisin